Kiểu quấn dây tập trung là như thế nào?

Kiểu quấn dây tập trung được định nghĩa như sau:

  • Kiểu quấn dây mà các cạnh bối dây của một pha ở hai bước cực liền kề nhau liên kết với nhau theo cùng một chiều để tạo thành một tổ bối. Khi đó số tổ bối trong một pha sẽ bằng số đôi cực từ (Đồng tâm tâm 2 mặt phẳng).
Kiểu quấn dây tập trung
Kiểu quấn dây tập trung

Kiểu quấn dây này có thể gặp được nhiều ở các loại động cơ 3 pha quấn 3 lớp hoặc động cơ 1 pha (các loại máy bơm đều dùng kiểu này, động cơ cỡ nhỏ cũng dùng loại này cho tốc độ 1400 và 2800 vòng/phút).

Leave a Reply

error: Đừng cố copy bạn ơiiii :((
%d bloggers like this: