Tag Archives: điốt

Điốt tín hiệu và điốt chuyển mạch là gì?

Điốt tín hiệu và điốt chuyển mạch là gì?

Diode tín hiệu bán dẫn là một thiết bị bán dẫn phi tuyến tính nhỏ thường được sử dụng trong các mạch điện tử, nơi có liên quan đến dòng điện nhỏ hoặc tần số cao như trong radio, truyền hình và các mạch logic kỹ thuật số. Điốt tín hiệu ở dạng Diode tiếp xúc điểm hoặc Diode […]

Mô hình tín hiệu nhỏ cho một diode trong mạch DC và AC

Mô hình tín hiệu nhỏ cho một diode trong mạch DC và AC

Bài học rút ra chính Các thành phần phi tuyến đôi khi cần một phép gần đúng tuyến tính để nhanh chóng tìm hiểu về hoạt động điện của mạch. Cách nhanh nhất để ước tính hành vi điện của một thành phần phi tuyến là sử dụng mô hình tín hiệu nhỏ, sử dụng […]

error: Đừng cố copy bạn ơiiii :((