Tag Archives: máy tạo tín hiệu xung

Máy phát chức năng – máy tạo sóng

Máy phát chức năng - máy tạo sóng

Bộ tạo hàm là một dạng cụ thể của bộ tạo tín hiệu có thể tạo ra các dạng sóng có hình dạng thông thường. Không giống như bộ tạo RF và một số bộ khác chỉ tạo ra sóng sin, bộ tạo hàm có khả năng tạo ra các dạng sóng lặp đi lặp lại […]

error: Đừng cố copy bạn ơiiii :((