Tag Archives: tín hiệu xung

Tín hiệu xung là gì?

Tín hiệu xung là gì?

Tín hiệu không chỉ mang thông tin mà nó còn đại diện cho tình trạng của mạch. Hoạt động của bất kỳ mạch nào có thể được nghiên cứu bởi tín hiệu mà nó tạo ra. Do đó, chúng tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn này với phần giới thiệu ngắn gọn về các tín hiệu. Tín hiệu điện […]

error: Đừng cố copy bạn ơiiii :((